บริการของเรา

  • รับล้างทำความสะอาดระบบน้ำดี-น้ำเสีย

    รับล้างทำความสะอาดระบบน้ำดี-น้ำเสีย รับทำงานในที่อับอากาศ บริการรับล้างทำความสะอาดระบบน้ำดี-น้ำเสีย บำบัดน้ำเสียในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม  ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัด ล้างถังเก็บน้ำใต้ดอน ถังน้ำขนาดใหญ่บนดิน หอสูง ถังเก็บสารเคมี ถังปิโตรเลียม ถังไซโลเก็บวัตถุดิบ ล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียนครปฐม สอบถามราคา ขึ้นกับจำนวนและปริมาณงาน บริการทุกพื้นที่ และในนิคมอุตสาหกรรม เช่นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม มหาชัย นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี โทรติดต่อ 034-261753-4 083-2500050

    หมวดหมู่ : บริการทำความสะอาดท่อ บ่อ ถัง เตาอุตสาหกรรมและที่อับอากาศ

    ดูรายละเอียด

ตราสินค้า