เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับเหมาทำงานในที่อับอากาศ Confined spaces working specialist โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รับจ้างสำรวจพื้นที่อับอากาศ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียติดตั้งและเดินท่อน้ำดี-น้ำเสียชนิดต่างๆ ทั้งท่อน้ำเสียน้ำทิ้ง และท่อน้ำประปาในที่อับอากาศ

รับเหมาทำงานในที่อับอากาศ


บริการรับล้างทำความสะอาดระบบบน้ำดี-น้ำเสีย บำบัดน้ำเสียในโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัด ล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังน้ำขนาดใหญ่บนดิน หอสูง ถังเก็บสารเคมี ถังปิโตรเลียม ถังไซโลเก็บวัตถุดิบ ล้างทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียนครปฐม

รับล้างระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย


บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่โดยทีมงานที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมโดยได้ใบรับรองถูกต้องตามกฎหมาย ของกระทรวงแรงงาน ยึดหลักปฏิบัติการทำงานในถานที่อับอากาศ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

ทำงานในที่อับอากาศ นครปฐม

สินค้าและบริการ

ผู้เชี่ยวชาญบริการล้างทำความสะอาดในที่อับอากาศ ล้างทำความสะอาดถังอุตสาหกรรม บ่อน้ำใต้ดินขนาดใหญ่

รับล้างทำความสะอาดถังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำมัน ทำความสะอาดถังเก็บสารเคมี ถังไซโลเก็บวัตถุดิบ โดยเฉพาะโรงงานในย่านนิคมอุตสาหกรรม นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม มหาชัย นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง

รับล้างทำความสะอาดถังอุตสาหกรรม


รับทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ในที่อับอากาศ

ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน Underground wastewater treatment storage and tank cleaning specialist ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วางแผน ดำเนินการล้างบ่อใต้ดินเพื่อกำจัดกากและตะกอนภายในบ่อหรือถัง ด้วยความปลอดภัย

รับทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน


รับล้างถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำสำหรับอาคารสูง

บริการล้างแท้งค์น้ำคอนโดมิเนียมทั่วกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ล้างแท้งค์น้ำโรงแรม-โรงพยาบาล ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำบนดิน บนดาดฟ้า แทงค์น้ำใต้ดิน เก็บกำจัดขยะ ใบไม้ แมลง ขัดล้างตะไคร่น้ำ ดูดตะกอนทิ้ง ด้วยวิธีส่งพนักงานพร้อมเครื่องมือลงไปทำความสะอาดในแทงค์ซึ่งเป็นที่อับ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

รับล้างถังเก็บน้ำ


รับจ้างทำงานในที่อับอากาศ Confined spaces working specialist

รับจ้างสำรวจถ่ายทำภาพยนต์ ถ่ายวิดีโอ ถ่ายภาพในพื้นที่อับอากาศ อุโมงใต้พื้นดิน

รับจ้างสำรวจถ่ายทำภาพยนต์


ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

Waste water treatment-mixing system design รับทำระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร แบบ Turnkey Project โรงงาน โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ติดตั้งและเดินท่อ HDPE, PE, PB, PVC ในพื้นที่อับอากาศ

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เคยใช้บริการจากที่อื่นแล้วมีปัญหา ปรึกษา อะโกลว ได้ เรามีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีผลงานมาแล้วหลายแห่ง และเครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะทาง บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน