บริการของเรา

รับทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตราสินค้า :  Aglow (thailand)
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

รับทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน ในที่อับอากาศ

ล้างทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียใต้ดิน Underground wastewater treatment storage and tank cleaning specialist  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วางแผนร่วมกับลูกค้า เพื่อจัดการด้านเวลา กำลังคน ดำเนินการดูดและกำจัดของเสีย ล้างบ่อ Cleaning tank ล้างบ่อใต้ดินเพื่อกำจัดกากและตะกอนภายในบ่อหรือถังบำบัด โดยเน้นความปลอดภัย

บริการทุกพื้นที่ และในนิคมอุตสาหกรรม เช่นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม มหาชัย นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี โทรติดต่อ 034-261753-4 083-2500050

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า